elektrownie
wiatrowe

 • Projekty elektrowni wiatrowych
 • Budowa infrastruktury dla elektrowni wiatrowych
 • Zewnętrzne źródła finansowania

inżynieria
sanitarna i drogowa

 • Sieci rozdzielcze i rurociągi
 • Pompownie, tłocznie, zbiorniki retencyjne
 • Roboty ziemne i drogowe
 • Zagospodarowanie terenu

technologie
bezwykopowe

 • Cracking, burstlining
 • Relining
 • Przewierty horyzontalne
 • Przeciski


zasoby

 • Wyspecjalizowana kadra
 • Nowoczesny park maszyn
 • Strefa przedsiębiorczości

WŚRÓD NASZYCH KLIENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ: